Logo EHBO Damiaan
Logo EHBO Damiaan
 

EHBO Vereniging Damiaan Berlicum

Lidmaatschap

 
 
Lid worden
Door dit formulier met de computer in te vullen en online te mailen naar ons secretariaat kunt u zich aanmelden als nieuw lid.
U bent ook welkom om te komen kijken op een van onze herhalingslessen om te zien hoe er wordt geoefend en om kennis te maken. Meer informatie over herhalingslessen staan op deze site.

We kennen de volgende vormen van lidmaatschap:
  1. Leden met geldig diploma
  2. Leden zonder geldig diploma
  3. Ereleden
  4. Donateurs
Leden met geldig diploma
Als lid van de vereniging en houder van een geldig EHBO diploma kan worden deelgenomen aan de herhalingslessen.
De leden met een geldig diploma worden gevraagd om te posten bij plaatselijke verenigingen, die vragen om assistentie bij hun evenement. Dit is echter niet verplicht.

Het lidmaatschap van de vereniging kost € 30,00 per jaar voor alle leden, maar voor leden met alleen een AED/BLS certificaat is dat € 17,50 per jaar. Ons verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.

Leden zonder geldig diploma
De vereniging heeft ook leden zonder geldig diploma. Deze leden hebben zich vaak in het verleden loyaal ingezet voor de vereniging en voelen zich nog zeer verbonden met onze vereniging. Zij bezoeken onze verenigingsactiviteiten, jublilea en jaarlijkse afsluitingsavond.

Ereleden
Mevr. Hilde Pennings
Dhr. Willy Smits
Dhr. Frans van Esch
Dhr. Rien Beaard

Donateurs
Het is ook mogelijk om donateur van onze vereniging te zijn.
Donateurs betalen minimaal € 15,00 per jaar. Donateurs zijn welkom bij jubilea en worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd. Om donateur te worden kunt u een e-mail sturen naar ons secretariaat. Het adres staat onder contact op deze site.